2320-medal-za-osvobozhdenie-varshavy-100×100

Медаль «За освобождение Варшавы»