2321-medal-za-osvobozhdenie-pragi

Медаль «За освобождение Праги»